Privacy/Cookies

Dit is de privacyverklaring van Rijbewijskeuring Officieel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86350439 en gevestigd aan de Oder 20, 2491DC te ‘s-Gravenhage. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Rijbewijskeuring Officieel omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens we gebruiken/bewaren

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadres
 • Persoonlijke voorkeuren die u heeft aangegeven, zoals het accepteren van cookies
 • Financiële gegevens, voortvloeiend uit transacties

Doel van de verwerking

Rijbewijskeuring Officieel verwerkt de persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Om u onze diensten te kunnen verlenen.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en om u op de hoogte te stellen van voordeelacties of speciale aanbiedingen via uw e-mail.
 • Het verbeteren van de website door het analyseren van bezoekersgedrag op de website.

Hoe lang uw gegevens bewaart worden

Uw gegevens worden voor vijf jaar bewaart, zodat wij u kunnen herinneren en korting kunnen geven bij uw volgende keuring.

Met wie we uw gegevens delen

Rijbewijskeuring Officieel verstrekt uw gegevens alleen aan het CBR, omdat dit inherent is aan de rijbewijskeuring.

Grondslagen verwerking

De wet bevat een limitatieve opsomming van grondslagen die de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigen. Dat zijn de volgende vier juridische grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen toestemming van de betrokkenen en (iv) gerechtvaardigd belang. Enkel de gegevens die Rijbewijskeuring Officieel noodzakelijk acht voor de dienstverlening worden verwerkt. Deze gegevens, die over u en uw gebruik van de diensten zijn verzameld, worden met uiterste zorgvuldigheid behandelt. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Rijbewijskeuring Officieel bent aangegaan. Tevens kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.rijbewijskeuringofficieel.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Uw rechten onder de AVG

 • Recht op informatie over welke gegevens we van u hebben en op welke manier ze verwerkt worden; u kunt hier altijd extra toelichting over krijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; neem hiervoor contact op met Rijbewijskeuring Officieel.
 • Recht op dataportabiliteit: u heeft recht om uw gegevens door te geven aan een leverancier van een zelfde soort dienst of vragen om uw gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere organisatie.
 • Recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen ze te verbeteren.
 • Recht om “vergeten” te worden: u bent gerechtigd om ons te verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen.
 • Recht op bezwaar: u mag te allen tijde bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens door Rijbewijskeuring Officieel. Wij zullen op grond van uw reden actie ondernemen.

Klachten

In het geval van klachten over uw privacy en de omgang daarmee door Rijbewijskeuring Officieel, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Cookies en Google Analytics

Om onze diensten optimaal te verlenen en te verbeteren, maken wij gebruik van cookies en Google Analytics.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op het volgende email adres info@rijbewijskeuringofficieel.nl.

Copyright © 2021 RijbewijkeuringOfficeel